module Database.PostgreSQL.PQTypes.Model.Check (
  Check(..)
 , sqlAddCheck
 , sqlDropCheck
 ) where

import Data.Monoid.Utils
import Database.PostgreSQL.PQTypes
import Prelude

data Check = Check {
 chkName   :: RawSQL ()
, chkCondition :: RawSQL ()
} deriving (Eq, Ord, Show)

sqlAddCheck :: Check -> RawSQL ()
sqlAddCheck Check{..} = smconcat [
  "ADD CONSTRAINT"
 , chkName
 , "CHECK ("
 , chkCondition
 , ")"
 ]

sqlDropCheck :: Check -> RawSQL ()
sqlDropCheck Check{..} = "DROP CONSTRAINT" <+> chkName